Vi vil hjælpe

Fair Welcome arbejder for at alle skal føle sig velkommen.

Flygtninge kæmper lige nu en kamp for deres liv langs Europas grænser. De kæmper for dem selv og deres kære. Vi kæmper for at gøre velkomsten for de mange flygtninge varm og retfærdig. Ligeledes er der en stor gruppe mennesker i den danske befolkning, såsom ensomme og hjemløse, der føler sig på kanten af samfundet og fællesskabet. De er en udsat samfundsgruppe og har brug for at blive set, hørt, imødekommet og inkluderet.

Derfor arbejder Fair Welcome for at inkludere, aktivere og stimulere.

Alle fortjener en god velkomst!

Manifest

Hos Fair Welcome opfordrer vi alle til at:

  1. Nr. 1: Smile til en fremmed på gaden
  2. Nr. 2: Sige tak til én der fortjener det
  3. Nr. 3: Hjælpe én du ikke kender
  4. Nr. 4: Tage en god beslutning og være stolt af den
  5. Nr. 5: Sige undskyld til en du har gjort ked af det
  6. Nr. 6: Række hånden ud til dem der har brug for din hjælp
  7. Nr. 7: Gøre dit bedste i alt hvad du laver
  8. Nr. 8: Modet til at sige din mening
  9. Nr. 9: Give komplimenter til dine medmennesker
  10. Nr. 10: Finde modet til at gøre noget, du normalt ikke tør

Der er brug for, at vi som mennesker kommer tættere på hinanden. At vi møder vores medmennesker med åbenhed, varme, glæde og hjælp i stedet for at lukke af og afvise. Det er blevet en præmis for menneskets eksistens i den vestlige verden, at vi er blevet meget individualiserede med fokus på os selv og vores egne behov. Vi lukker os mere og mere om os selv i vores egne digitale verdener. Det store fællesskab har det svært, og imens glemmer vi, at der er utroligt mange mennesker, som ikke har de samme muligheder, ressourcer eller netværk, som vi selv har, og at de har brug for at blive set, taget med, hjulpet og støttet og ønsket velkommen i vores fællesskab.

Fair Welcomes formål er via smil, åbenhed, hjælpsomhed, direkte nødhjælp eller andre aktiviteter at møde mennesker dér, hvor de er og hjælpe med det, vi kan. Det, der er brug for, er at vise, at alle mennesker er velkomne i fællesskabet, uanset hvor de kommer fra, hvad de flygter fra, eller hvem de er. Så uanset det enkelte menneskes religiøse, politiske, sociale eller kulturelle tilhørsforhold og uanset hudfarve, har vi alle ret til at være en del af fællesskabet og blive mødt med forståelse og varme.

Fair Welcome arbejder for at få fokus på, at vi skal udvise mere medmenneskelighed i den måde, vi møder verden og andre mennesker på, og om at fremme dette, uanset om det er gennem en stor indsats eller bare en lille håndsrækning.

Det mest livsbekræftende og livsgivende er at blive mødt/set af én, der ikke dømmer dig. Én som hilser på hjerteligheden i dig - fra hjerteligheden i dem selv. Et ligeværdigt møde blandt mennesker - et kærligt og nysgerigt møde. En øjenkontakt der siger - "Hej og velkommen" - jeg er her lige nu, i dette øjeblik, for dig. Du kan være tryg ved mig - jeg dømmer dig ikke - jeg møder dig med et åbent hjerte - jeg ønsker dig det bedste.

Hvor mange af os husker dette i hverdagen? Mange af os har travlt med hele tiden at dømme andre og ikke mindst os selv. Hvad hvis vi kunne fungere fra det sted i hjertet - hvorfra vi ser på andre og os selv med kærlighed og taknemmelighed.

Måske du har oplevet, at en fremmed pludselig sendte dig et smil, som lyste hele din dag op? Eller en buschauffør der sang og spredte god stemning i bussen? Eller én kom og hjalp dig ganske uventet? Måske har du fået en kompliment fra én, du egentlig troede ikke kunne lide dig? Måske har der været én engang, som så dig i øjenene og virkelig SÅ dig, og det betød noget for dig?

Alle har oplevet noget, der på en eller anden måde har fået dem til at føle sig velkommen.

Men sikkert ikke så meget og så tit, som man kunne ønske sig...

Læs mere

Vision og mission

Vision:

Fair Welcome giver en håndsrækning til udsatte og marginaliserede samfundsgrupper, og vi arbejder for at bygge bro mellem dem og det samfund og fællesskab de befinder sig i periferien af. Hvis først man befinder sig i periferien kan det være svært at se eller overskue hvordan og hvor man kan være en del af fællesskabet. Fair Welcome tror på at vores samfundsfundament er stærkest hvis vi står sammen som et VI, der ikke skelner mellem DEM og OS. Derfor søger vi, gennem forskellige aktiviteter og tiltag, at skabe platforme med mulighed for inklusion i det sociale fællesskab.

Mission:

Der er en masse gode organisationer, der gør et stort arbejde med indsamling og distribuering af hjælp og nødhjælp. Vi løber med den stafet, der opstår efter nødhjælpen og indsamlingerne. De udsatte samfundsgrupper skal være en del af fællesskabet og samfundet, og det er her Fair Welcomes arbejde starter.

Hos Fair Welcome har vi en flad organisationsstruktur. Det betyder at der hos os er kort fra tanke til handling, og vi kan derfor rykke hurtigt på de gode idéer. Vi bruger ikke tiden på at snakke om handling – vi handler.

Vores flade organisationsstruktur har bl.a. bevirket at vi har været først med flere initiativer såsom #festmedenflygtning. Princippet med dette var, at en flygtning kunne komme med til vores støttekoncert It’s In Your Hands på en dansk medborgers billet. Dette gjorde vi for at imødekomme asylansøgernes begrænsede midler og sørge for at de blev inkluderet i festen. Tanken bag er således at de gennem sådanne handlinger kan blive motiveret og stimuleret til selv at tage aktivt del i samfundet og fællesskabet, hvis vi hjælper med at vise vejen frem til det. Andre foreninger og organisationer har efterfølgende taget idéen til sig, og på den måde er der begyndt at spredes ringe i vandet.

Fair Welcome er desuden en græsrodsbevægelse. Vi er ikke politiske, religiøse eller har kulturelle præferencer. Vi vælger ikke side inde på Christiansborg, men kæmper for inklusion og det brede fællesskab, der starter nedefra som en VI og forplanter sig op igennem samfundet.
Vi udvælger løbende de sager, som organisationen arbejder for. For tiden er vores fokus rettet mod at hjælpe vores nye medborgere og de ensomme. Begge grupper skal ind i fællesskabet, så de enten undgår eller kommer ud af deres isolation.

Arbejdet for inklusion og et VI er utrolig vigtigt. Alle fortjener at være en del af et fællesskab og at få mulighed for at indgå på en konstruktiv og meningsfuld måde i samfundet. Derfor er arbejdet i Fair Welcome yderst relevant og nødvendigt. Vi bliver derfor ved med at give en håndsrækning og søsætte projekter og initiativer, der skal hjælpe nye medborgere såvel som hjemløse og ensommme.

Aktiviteter og projekter

Fair Welcome arbejder løbende på aktiviteter og projekter, der skal fremme inklusionen og fællesskabet. Her på siden kan du både følge med i vores kommende projekter samt tage et kig på hvad vi har lavet.

Kommende projekter

Don’t Label

Fair Welcome går i maj i luften med en stor kampagne Don’t Label. Glæd jer!

Mad og Medborgere

Fair Welcome planlægger at afvikle projektet Mad&Medborgere henover foråret og sommeren. Her vil nye medborgere stille bag gryderne på en af Københavns restaurenter, og kreere mad fra deres hjemlande. Projektet forventes afholdt:

22. maj, kl.17-19 (mad fra Syrien)
19. juni, kl.17-19 (mad fra Afghanistan)
17. juli, kl.17-19 (mad fra Eritrea)
21. august, kl.17-19 (mad fra Persien)

Klip for den gode sag

Personlig pleje er vigtigt; både for det indre og det ydre. Ligeså er kontakten til andre mennesker. Derfor vil Fair Welcome lancere Klip for den gode sag hvor vores nye medborgere klipper hjemløse. Mange af de nyankomne er ferme med en frisørsaks, og det skal nu komme vores hjemløse til gode.

Tidligere projekter

Februar 2016: Støttekoncert It’s In Your Hands i Vega

Tilstrømningen af flygtninge, der kæmper for deres liv langs Europas grænser og ankommer i gummibåde til Grækenland, tilskyndede Fair Welcome til at afholde en støttekoncert til fordel for mennesker på flugt; både herhjemme og i udlandet. Vi indledte derfor et samarbejde med spillestedet Vega, og den 11. februar 2016 kom flere af landets største kunstnere for at sparke en ordentlig fest i gang. Blandt de optrædende var D-A-D, Wafande, Pharfar, Aura, Thomas Buttenschøn, Søren Huss, Baby In Vain m.fl. Vi havde inviteret flere asylansøgere fra landets asylcentre og alle, der købte billetter, kunne gratis tage en flygtning med under #festmedenflygtning. Det var en fantastisk aften, hvor nye og ”gamle” medborgere festede, sang og dansede sammen. Her var ingen barrierer, kun god stemning.

December 2015: Julefest i Auderød

Det er en vigtig at få glimtet frem i øjnene hos dem, der kæmper både en indre og ydre kamp. De skal både have normaliteten ind i deres hverdag, men de skal også have festen. Derfor afholdt Fair Welcome en stor julefest for 1000 asylansøgere i Auderød Asylcenter i december 2015. Karen Volf donerede småkager, Madkastellet kom med lækker, økologisk ris a la mande, Meyers gav marmelade og kirsebærsovs og private donorer havde indsamlet drikkevarer, flormelis samt gaver til alle børnene. Julemanden kom hele vejen fra Røde Kors for at dele gaverne ud, og der var sang, dans og musik. En perfekt måde at gå juledagene i møde på.

December 2015: Klippeklistre dag i Auderød

I starten af december arrangerede Fair Welcome en hyggelig klippeklistre dag på Auderød Asylcenter. Konsulenthuset Pia Vedelsparre havde doneret 8 juletræer, Kop&Kande i Hellerup havde doneret lyskæder, der sammen med juletræerne spredte en god og hyggelig stemning, og Fair Welcome donerede, sammen med privatpersoner, pynt til træet og centret. Det var en rart afbræk i hverdagen og alle, der deltog, hyggede sig.

Bestyrelsen

Charline Skovgaard
Formand og grundlægger

Charline arbejder som bæredygtig livstilsekspert og producerer, Protect den mest bæredygtige tøj kollektion i verden. Hun er forgangskvinde for nye bæredygtige initiativer som kan forbedre vores forbrugsvaner.

På Charlines første tur til Nepal i 2011, modtog hun tibetanske flygtninge, dette resulterede i, at hun omlagde sit liv, og aldrig mere ville bidrage til det dårlige miljø, og menneskeforhold.

Anya Glaring
Bestyrelsesmedlem

Anya har arbejdet med mennesker i mange år. Så da Anya var på Lesbos i 2015 og oplevede de forfærdelige forhold og de tilstande mennesker på flugt lever uden, var det naturligt for hende at tage del i dette hjælpe arbejde. Til dagligt er hun freelance grafiker og har desuden et firma hvor hun vejleder og underviser i forbindelsen i mellem krop og sind.

Lars Toft
Næstformand

Forandring er noget, der altid har optaget Lars og drevet ham fremad. Derfor har han også valgt at engagere sig i Fair Welcome, da han tror på at skabe en fælles VI, der starter nederfra for derefter at spire op igennem samfundet. Til dagligt arbejder han som strategisk rådgiver og har bl.a. stiftet Small; et mediebureau, der beskæftiger sig med strategisk kommunikation og online marketing.

Søren Alling
Bestyrelsesmedlem

Søren tror på den bæredygtige livsstil og produktion, der aldrig må ligge mennesker eller miljø til last. Det var derfor naturligt for ham at engagere sig i Fair Welcome, da han ser en naturlig kobling mellem dét og at tage hånd om mennesker, der befinder sig på kanten af samfundet. Til dagligt har han et showroom i København, der fremviser udelukkende bæredygtige produkter, der er produceret under ordentlige forhold.

Eva Nabi
Bestyrelsesmedlem

Eva blev en del af Fair Welcome, da hun ser en stor styrke og skønhed i diversitet og i at favne dette. For Eva er fællesskab en af grundstenen i et velfungerende samfund, og derfor er det naturligt for hende at sætte medmenneskelighed og rummelighed på dagsordnen. Når hun ikke arbejder med Fair Welcome, er hun selvstændig image and brand advisor, freelance journalist og uddannet jurist.

Kirstine Fjordbak-Trier
Bestyrelsesmedlem

Jeg er dedikeret til flygtningesagen og det er også særligt denne, som motiverer mig til at lægge frivilligkræfter i Fair Welcome. Til dagligt arbejder jeg som konsulent i Dansk Flygtningehjælp og underviser fra tid til anden i religion og kulturforståelse. Jeg er bosat i Kbh. med min lille familie. Jeg arbejder hårdt på at støtte et perspektivrigt Danmark og lokalsamfund, som rækker ud over sig selv.

Støt os

Du kan støtte Fair Welcomes arbejde på flere måder:

Du kan donere penge via enten mobile pay eller en direkte overførsel til vores konto.

Dette kan du gøre både som virksomhed eller privatperson.

Alle donationer går direkte til Fair Welcomes arbejde som er 100% frivilligt baseret.

Vi takker på forhånd for din hjælp.

Medlemskab

Du kan også blive medlem af Fair Welcome, og dermed have indflydelse på foreningens udvikling. Som medlem modtager du vores nyhedsbrev og har mulighed for at deltage i vores medlemsdemokrati på generalforsamlinger og i styregruppemøder. Medlemmer har desuden mulighed for at blive valgt til tillidsposter mm.

Her kan du udfylde medlemsskemaet og donere med minimum 200 kr om året.

Du kan også vælge at blive Støttemedlem og derved komme med et engangs-beløb.

Medlem
Støttemedlem

Din besked er sendt korrekt! Vi vender tilbage så hurtigt vi kan.

Noget gik galt, prøv at opdatere siden. Send derefter formularen igen.
Bliv frivillig

Tak for din interesse. Om du ønsker at gøre en forskel som frivillig på Lesbos eller i Fair Welcomes arbejde i Danmark, er din hjælp af stor betydning.

Frivillig hos Fair Welcome i Danmark

Alle, der kan støtte op om Fair Welcomes charter, er meget velkomne til at bidrage med dét, de kan. Ønsker du at bidrage til Fair Welcomes arbejde i Danmark, modtager vi meget gerne en mail fra dig på: info@fair-welcome.dk eller på facebooksiden Fair Welcome (via beskeder).

Frivillig på Lesbos

Fair Welcome har stort set trukket sig fra redningsarbejdet på Lesbos, da der efterhånden er kommet rigtig godt styr på det og det hele er blevet ordentlig organiseret. Man kan dog stadig godt være frivillig på vegne af Fair Welcome dernede, men siden Fair Welcome første gang var på Lesbos, har den græske regering indført en række regler for frivillige. Det betyder bl.a. at man skal være dernede i minimum 4 uger. At være frivillig på Lesbos kræver også, at man finansierer turen selv. En mulighed i den forbindelse er at starte en indsamling via de sociale medier, og det kan vi gøre for dig, hvis du beslutter dig for at tage til Lesbos. Fair Welcome samarbejder desuden med flere grupper på Lesbos som den græske regering har godkendt til nødhjælpsarbejde i de forskellige camps. Dem kan vi også sætte dig i forbindelse med hvis du vil derned.

Arbejdet vil typisk foregå i de forskellige camps, og vil være af praktisk karakter såsom at lave mad, uddele mad, sørge for at flygtningene får tørt tøj, rydde op osv.

TAK for dit engagement og gå-på-mod.

Galleri

Presse

29.02.2016
Villabyerne
"Gymnasieelever samlede ind til flygtninge"
http://gentofte.lokalavisen.dk/gymnasieelever-samlede-ind-til-flygtninge-/Lokale-nyheder/20160229/artikler/702299865/1048

17.02.2016
Her og Nu

11.02.2016
Politiken
"Arrangør bag støttekoncert: Vi har lært, at man skal have is i maven" http://politiken.dk/ibyen/koncert/ECE3062797/arrangoer-bag-stoettekoncert-vi-har-laert-at-man-skal-have-is-i-maven/

11.02.2016
P1 Eftermiddag (m. Charli og Søren Huss)
http://www.dr.dk/radio/ondemand/p1/p1-eftermiddag-2016-02-11#!/01:01:28

11.02.2016
Vegas hjemmeside
"Fair Welcome Støttekoncert"
http://vega.dk/galleries/fair-welcome-st%C3%B8ttekoncert-2048

10.02.2016
United Colors of Denmark
https://www.facebook.com/UnitedColorsOfDenmark/photos/a.893914014000303.1073741828.780016582056714/1078917792166590/?type=3&comment_id=1091486537576382¬if_t=comment_mention

10.02.2016
Cover online
"Aura: Jeg tror på næstekærlighed og medmenneskelighed"
http://cover.dk/aura/

10.02.2016
P3 Morgen (m. Silas Bjerregaard)
http://www.dr.dk/radio/ondemand/p3/p3-morgen-74#!/01:03:42

09.02.2016
ELLE online
"Støttekoncert til fordel for mennesker på flugt"
http://www.elle.dk/kultur/nyheder/stoettekoncert-til-fordel-mennesker-paa-flugt

09.02.2016
Go’Morgen Danmark (m. Charli)
http://play.tv2.dk/programmer/magasiner/serier/go-morgen-danmark/dansk-kvinde-hjaelper-flygtninge-090216-del-5-110535/

06.02.2016
Gaffa
"Stort anlagt støttekoncert flyttes"
http://gaffa.dk/nyhed/103542

04.02.2016
AOK.dk
"Topnavne spiller støttekoncert til fordel for flygtninge"
http://www.aok.dk/musik/topnavne-spiller-stoettekoncert-til-fordel-for-flygtninge

04.02.2016
Julia Lahme, julialahme.dk
"At føle sig velkommen er en menneskeret"
http://julialahme.dk/2016/02/04/at-foele-sig-velkommen-er-en-menneskeret/

04.02.2016
Rejseblokken.dk
"Fed koncert i en god sags tjeneste"
http://rejseblokken.dk/fed-koncert-en-god-sags-tjeneste/

03.02.2016
Politiken
"Musikerne flokkes om storstilet støttekoncert for flygtninge – men gæsterne udebliver"
http://politiken.dk/ibyen/koncert/ECE3047668/musikerne-flokkes-om-storstilet-stoettekoncert-for-flygtninge---men-gaesterne-udebliver/

01.02.2016
Gaffa
"Kæmpe Støttekoncert i TAP1 til fordel for mennesker på flugt"
http://gaffa.dk/nyhed/103405

31.01.2016
Youtube (Charlis kanal)
"Hjælp mennesker på flugt, Støttekoncert 11/2"
https://www.youtube.com/watch?v=8T_AzEItu80&feature=youtu.be&noredirect=1

29.01.2016
IN
"IT’S IN YOUR HANDS, Støttekoncert til fordel for mennesker på flugt" http://www.in.dk/kultur/its-in-your-hands-stoettekoncert-til-fordel-mennesker-paa-flugt

14.01.2016
Dansk Kvinde Samfund
Foredrag v. Charli

10.01.2016
Go’Morgen Danmark (m. Laust Sonne og Maria Erwolter om deres oplevelser på Lesbos)
https://dub116.mail.live.com/att/GetAttachment.aspx?tnail=8&messageId=837cfc0d-d8ea-11e5-8c61-d89d675f3538&Aux=44%7c0%7c8D33B0E70CC73C0%7c%7c0%7c0%7c0%7c0%7c%7c%7c0%7ccharli%40fairstyles.dk&cid=cb44ad03f4350fdd&maxwidth=220&maxheight=160&size=Att&blob=NHxJTUdfNzU1MS5KUEd8aW1hZ2UvanBlZw_3d_3d


08.01.2016
P3 (m. Laust Sonne og Maria Erwolter og deres oplevelser på Lesbos)
http://www.dr.dk/radio/ondemand/p3/go-morgen-p3-2016-01-06#!/

Januar 2016
LIV
"Jeg tænkte bare: Hvis hun dør i mine arme, så dør jeg også"


28.12.2015
Ugebladet Søndag
"Hun gør en forskel; kun en dråbe i havet, men…"


19.12.2015
B.T.
"Vi kan ikke være det bekendt" (interview m. Charli)
https://dub116.mail.live.com/att/GetAttachment.aspx?tnail=4&messageId=837cfc0d-d8ea-11e5-8c61-d89d675f3538&Aux=44%7c0%7c8D33B0E70CC73C0%7c%7c0%7c0%7c0%7c0%7c%7c%7c0%7ccharli%40fairstyles.dk&cid=cb44ad03f4350fdd&maxwidth=220&maxheight=160&size=Att&blob=MnxGdWxsU2l6ZVJlbmRlci5qcGd8aW1hZ2UvanBlZw_3d_3d


19.12.2015
Berlingske FRI
"De store hjerters fest"29.10.2015
Information
"Frivillige i Grækenland råber om hjælp"
http://www.information.dk/550093

24.10.2015
DR2 Morgen (m. Charli fra Lesbos)
https://www.dr.dk/tv/se/dr2-morgen/dr2-morgen-2015-10-24#!/25:16

24.11.2015
Information
Debatmøde invitation (Charli som oplægsholder)
http://butik.information.dk/products/flygtningekrisen-hvem-har-ansvaret

Oktober 2015
Femina
Portræt af Charli


Se flere